Pomorze będzie lepiej przygotowane do walki z żywiołami!

Powódź w Gdańsku w nocy z 14 na 15 lipca 2016. Fot. Newsweek

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski podpiszą 20 umów o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy dotyczą rozbudowy infrastruktury koniecznej do wzmocnienia ochrony mieszkańców przed skutkami groźnych zmian klimatycznych, głównie powodzi, zakupu sprzętu dla służb ratowniczych oraz rozbudowy systemów monitorowania i ostrzegania.

Read More