Rozwój systemu PSOP/KSOM podzieliliśmy na cztery etapy prac:

Etap I – Faza budowy (12.2016-jesień 2017):
-Rozpisanie pierwszej wersji systemu (W trakcie realizacji)
-Uzyskanie zgody na wykorzystywanie modeli (zrealizowane)
-Instalacja programu bazowego na serwerze wirtualnym
-Beta testy systemu
-Pozyskanie lokalnych partnerów (media i samorządy) (w trakcie realizacji)
-Stworzenie programów Asgard, Midgard i Bifrost (w trakcie realizacji)

Etap II – Faza wdrożenia (zima 2017/8):
-Oficjalny rozruch systemu
-Założenie stowarzyszenia Meteo Pomorze i przekazanie mu kierownictwa nad systemem (głównym podmiotem odpowiedzialnym nadal jest Freyja Studios)
-Prezentacja danych w rozdzielczości gminnej
-Testy systemu generowania komunikatów o braku zagrożenia
-Prezentacja ostrzeżeń w formie tekstowej na stronie i w wiadomościach mailowych
-Rozpoczęcie prac nad systemami Thor, Njord i Heimdal
-Rozpoczęcie wprowadzania ogólnokrajowej bazy danych

Etap III – Faza rozwoju (2018/9):
-Uruchomienie wersji ogólnopolskiej (KSOM)
-Wdrożenie automatycznego generatora prognoz (początkowo prognoz długoterminowych)
-Dodanie prognozy burzowej (doskonalenie przez minimum dwa lata, parametr tylko poglądowy)
-Prezentacja ostrzeżeń w formie graficznej i tekstowej na stronie, oraz drogą mailową
-Wdrożenie systemu Njord (początkowo w ramach PSOP)
-Rozpoczęcie konsultacji w sprawie systemów Yggdrasil i Ragnarok

Etap IV – Faza rozbudowy (2018-2019):
-Dodanie kolejnego modelu synoptycznego
-Wdrożenie aplikacji mobilnej z kanałem ostrzeżeń
-Wystawianie co 12 godzin prognoz pogody o rozdzielczości gminnej dla Polski i ostrzeżeń co 6 godzin w rozdzielczości gminnej dla Pomorza
-Modernizacja systemu, możliwe dodanie interaktywnych, automatycznych ostrzeżeń nowcastingowych
-Spodziewane wprowadzenie systemu Ragnarok i rozpoczęcie instalacji systemu Yggdrasil
-Konsultacje w sprawie systemów Midgard, Frigg i Sif

Planowany jest też tzw. Etap V, czyli zainaugurowanie działania systemów Midgard, Frigg i Sif na Pomorzu, konsultacje w sprawie ww systemów w innych częściach kraju, oraz zwiększenie częstotliwości aktualizacji dla całego kraju co 3 godziny w rozdzielczości gminnej. Jest on dość odległy, ale realny. Wówczas działać będą dwa systemy, PSOP na Pomorzu i ASOM na pozostałym obszarze kraju.

W dalszej perspektywie, system ASOM byłby głównym narzędziem Sieci Obserwatorów Burz, a sama sieć stałaby się wówczas drugim, po IMGW, krajowym źródłem ostrzeżeń meteorologicznym bazującym na własnej siatce stacji pogodowych i danych meteorologicznych.

Sam system, jeżeli wejdzie w fazę nowcastingu, stanie się odciążeniem dla IMGW w kwestii prognoz zjawisk ekstremalnych i rozbudowaniem danych prognostycznych oferowanych przez Instytut. Tak, jak NOAA jest nadrzędnym instytutem w USA, a NSSL skupia się na zjawiskach ekstremalnych, tak IMGW byłoby nadal nadrzędną organizacją krajową, a SOB byłby jedynie odpowiedzialny za ostrzeżenia o dużej dokładności.