Pomorski System Ostrzegania Pogodowego będzie działał jako wojewódzki system informacji meteorologicznej i hydrologicznej, zarządzany przez Meteo Pomorze. Zgodnie z planem, testy systemu ruszą pod koniec listopada i zakończą się najpewniej w styczniu.

Docelowo system będzie automatycznie generował ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne i hydrologiczne na podstawi danych z modeli numerycznych, jeśli takowe będą konieczne. Synoptyk będzie musiał zatwierdzić, lub zedytować generowane ostrzeżenie, zanim to będzie mogło być opublikowane. Pierwsza wersja programu ma prezentować graficzną, interaktywną mapę ostrzeżeń, wraz z opisami dla poszczególnych gmin, zawierającymi następujące dane:
-Typ zjawiska
-Intensywność
-Czas trwania
-Obszar
W późniejszych wersjach mapa zostanie zmodernizowana o kolejne elementy, miedzy innymi boczny, wysuwany pasek z filtrem ostrzeżeń.

W pierwszej wersji programu powstaną cztery narzędzia, wchodzące w skład PSOP/KSOM. Będą to:
Asgard – główny program wewnętrzny, generujący prognozy i opisy zgodnie z wytycznymi synoptyka. Zwany też SWS (System Wsparcia Synoptyka).

Midgard – interaktywna mapa Pomorza, podzielona na gminy. Przy wygenerowaniu prognozy, dodawane też będą opisy zagrożeń na mapie zbiorczej, wyświetlane po najechaniu bądź kliknięciu myszą w obszar gminy.
Heimdal – Dodatkowa nakładka na stronę, która w razie aktualizacji ostrzeżeń, będzie wyświetlać informację na stronie, a docelowo też rozsyłała ostrzeżenia mailowe i SMS. Działać ma również na stronach partnerów i w aplikacjach mobilnych.
Bifrost – system dystrybucji danych. Interaktywna mapa w formie widgeta na stronę, lub w aplikacji mobilnej.

W późniejszej fazie planowane są następujące programy:

Odyn – automat synoptyczny, generujący samodzielnie ostrzeżenia na podstawie danych z modeli synoptycznych.
Thor – osobny program, mający na celu samodzielne śledzenie burz na podstawie danych z detektorów, oraz na podstawie zanotowanych już wyładowań, szacujący trasę burzy. Zwany też StormTracker.
Njord – system prognozowania i szacowania sztormów, oraz zagrożenia powodziowego.
Yggdrasil – sieć stacji meteorologicznych zapewniających dane pomiarowe dla nowcastingowego systemu ostrzegawczego. Każdy posterunek będzie dokonywał pomiarów temperatury, wilgotności, ciśnienia, siły i kierunku wiatru, punktu rosy, oraz sumy opadów. Niektóre wyposażone będą również w posterunki pomiaru promieniowania UV, czy kamery. Wcześniejsza wersja może działać w oparciu o ogólnodostępne dane z istniejących już posterunków, oraz o podstawowe stacje, zakupione w ramach projektu Yggdrasil przez gminy.
Ragnarok – program kryzysowy. Stosowany jedynie w wypadku poważnego zagrożenia ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (trąby powietrzne o znacznej sile, rekordowo silne ulewy, czy sztormy). Ragnarok ma za zadanie informować bezpośrednio służby ratunkowe o prognozowanym regionie wystąpienia zjawiska, jego intensywności, oraz kiedy bezpieczne będzie wyruszenie na akcję ratunkową. Ściśle związany z systemami nowcastingowymi.

Perspektywa na kolejne lata:
Frigg – sieć radarów meteorologicznych o dużej rozdzielczości. W przypadku proponowanych radarów, o zasięgu około 60 km, konieczna będzie instalacja początkowo czterech, docelowo pięciu urządzeń na terenie województwa. Podstawa przyszłych wersji i koordynacji działań systemu Ragnarok. Część sieci Yggdrasil.
Proponowane lokalizacje radarów systemu Frigg:
-Okolice Słupska (Gmina Damnica)
-Hel
-Gmina Brusy
-Okolice Tczewa (na południowy wschód od miejscowości Czarlin)
-Okolice Kartuz (w dalszej perspektywie)
Sif – sieć detektorów wyładowań atmosferycznych. Proponowany model detektora o wysokiej rozdzielczości danych i zasięgu około 100 km wymagałby zainstalowania dwóch detektorów. Sieć opcjonalna dla pracy przyszłych wersji systemu nowcastingowego, jednak zalecana ze względu na korzystanie z własnych danych pomiarowych. Powiązany z systemem Thor.
Proponowane lokalizacje detektorów wyładowań:
-Okolice Bytowa
-Rejon Pruszcza Gdańskiego