Animowana mapa radarowa autorstwa portalu Pogodynka.pl by MISI. Domyślnie ustawiony jest produkt CMAX, czyli maksymalna odbiciowość, jednak za pomocą menu w prawym, górnym roku, możliwa jest zmiana produktu radarowego.

Dane pobierane z polskiego systemu POLRAD, autorstwa IMGW-PIB. Dane przetworzone przez autora portalu. Prezentowane są następujące produkty radarowe:
CMAX (maksymalna odbiciowość w całym przekroju)
CAPPI (odbiciowość na wysokości 1 km, ukazuje faktyczny opad docierający do ziemi)
PAC (suma opadu za ostatnią godzinę wg. danych radarowych)
SRI (natężenie opadu wg kalkulatora z dBZ na mm)
EHT (wysokość maksymalna echa radarowego)
ZHAIL (prawdopodobieństwo gradu)

Podawany jest czas lokalny, opóźnienie prezentowanych danych to około 15 minut. Do mapy dołączona jest skala odbiciowości opadu, oraz suwak do kontroli okresu animacji.