W związku z częstymi pytaniami odnośnie skali, stosowanej w prognozie burzowej, zamieszczamy objaśnienia wszystkich aspektów mapy, oraz stosowanej przez nas skali.

 

Brak burz:
W przeciągu najbliższej doby zjawiska konwekcyjne nie wystąpią, lub nie przeistoczą się w burze. Możliwe są jednak opady typu konwekcyjnego, oraz sporadyczne, pojedyncze wyładowania atmosferyczne, rozdzielone znaczą odległością i długim okresem czasu.

Marginalne zagrożenie burzowe (MRG):
Burze mogą przynieść chwilami intensywne opady deszczu, silniejszy wiatr oraz grad. Szanse na ich wystąpienie jest niska, jednak jeśli się pojawią, mogą spowodować niewielkie, punktowe szkody, czy podtopienia.

Niewielkie zagrożenie burzowe (NWL):
Prognozowane burze mogą być lokalnie silne, lecz znaczna większość komórek będzie słabej lub umiarkowanej siły. Możliwe są już punktowe, większe szkody, w tym zalania, uszkodzenia linii energetycznych, czy powalenie drzew.

Średnie zagrożenie burzowe (SRD):
Burze mogą być umiarkowanej lub dużej siły. Szanse na ich wystąpienie są spore (powyżej 50%), a w razie ich wystąpienia, możliwe są lokalnie poważne szkody w budownictwie i rolnictwie. Poza intensywnymi opadami deszczu, lokalnie silnym wiatrem i gradem, mogą się pojawić także tornada.

Duże zagrożenie burzowe (DZ):
Przewidywane burze będą gwałtowne. Podczas ich przechodzenia możliwe są nawalne opady deszczu, znacznej wielkości grad, bardzo silny wiatr oraz trąby powietrzne. Układy mogą przechodzić nad regionem wiele godzin i powodować znaczne szkody.

Ekstremalne zagrożenie burzowe (EXT):
Scenariusz apokaliptyczny, zakładający liczne tornada, ekstremalnie silny wiatr, duży grad i/lub nawalne opady deszczu. Burze tego typu zdarzają się rzadko i powodują niewyobrażalne szkody na znacznym obszarze.

Dodatkowo obowiązują dwie tzw. obszarówki, czyli strefy szczególnego zagrożenia tornadem (obszar szary) i gradem (obszar ciemnoniebieski). Dla każdego z nich podany jest stopień zagrożenia w formie skrótu kodu zagrożenia w odpowiadającym kolorze. Dla tornada są to litery w kolorze szarym, a dla gradu w kolorze ciemnoniebieskim. Dodatkowo w najbliższych tygodniach dodamy testowo możliwość włączania lub wyłączania obszarówek, a także dodamy izolinie z prawdopodobieństwem wystąpienia burz (również z opcją ich ukrycia w podglądzie).