PROGNOZA BURZOWA WYDANA Z POMORSKIEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA POGODOWEGO:

CZAS OBOWIĄZYWANIA: od 4.01.2018 18:00 do odwołania

PRAWDOPODOBIEŃSTWO: Wysokie

KOMENTARZ SYNOPTYKA: Brak burz

WYDAŁ: Robert Marcinowicz, Biuro Prognoz Meteo Pomorze w Żukowie, 4.01.2018, 21:10 CEST

Pamiętaj! Burza jest zjawiskiem lokalnym i może, ale nie musi wystąpić w Twojej miejscowości. Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinniśmy ich bagatelizować!

Brak burzy w twoim mieście nie oznacza, że prognoza była nietrafiona, gdyż uwzględnia ona obszar zaistnienia warunków do rozwoju burz, a nie dokładną lokalizację komórek.

Dokładną lokalizację burz, oraz prognozę dla całego kraju możecie znaleźć również w aplikacji Monitor Burz, oraz na stronie Sieci Obserwatorów Burz.


Prognoza aktualizowana co 24 godziny, a w razie konieczności co 12 godzin. Obejmuje całą najbliższą dobę, lecz w szczególnych wypadkach ma inny okres obowiązywania (oznaczony wówczas na czerwono)

Produkt ten przedstawia w formie graficznej szacunkowy obszar konwekcji burzowej, oraz prawdopodobieństwo pojawienia się gwałtownych burz w danym obszarze. Stosowana jest sześciostopniowa skala, obejmująca obszary o braku warunków do rozwoju burz (biały), prawdopodobieństwie marginalnym (zielone), niewielkim (żółte), średnim (pomarańczowy), dużym (czerwone) i ekstremalnym (fioletowe). Dodatkowo oznaczane są obszary zagrożenia dużym gradem i tornadami.

Prawdopodobieństwo pojawienia się burzy, oraz jej siła związane są z prognozowanymi przez modele synoptyczne warunkami konwekcyjnymi. Im większe szanse na wystąpienie groźnych burz, tym silniejszy będzie ewentualny układ, który się pojawi.

Powyższy produkt jest rozwinięciem mapy ostrzeżeń, która uwzględnia stopień zagrożenia zjawiskami burzowymi, jeśli takowe powstaną. Aktualna mapa ostrzeżeń gminnych dostępna jest tutaj.