Każda z barw na mapie ostrzeżeń oznacza stopień zagrożenia. Najnowsze wersje mapy mają sześć stopni prognozy. Zmodernizowana, rozbudowana skala ostrzeżeń graficznych obowiązuje od 27.12.2016 z korektą w dniu 10.05.2017. Od dnia 24.07.2017 obowiązuje dodatkowe, kodowanie ostrzeżeń pogodowych. Oznaczane jako Severe Weather Warning (SWW) ostrzeżenia, będą skrótowymi stopniami zagrożeń przy informacjach tekstowych, oraz w pasku informacyjnym na stronie.


Brak ostrzeżenia oznacza zielone pole na mapie. Zjawiska, jakie mają tam wystąpić, będą poniżej naszej skali ostrzegania i oznaczany jest jako SWW None.

Komunikat meteorologiczny (SWW Watch):
Możliwość wystąpienia zagrożenia. Oznaczenie to informuje o możliwości pojawienia się zjawisk pogodowych, które mogą spowodować utrudnienia w komunikacji, czy normalnym funkcjonowaniu niektórych służb, a lokalnie osiągać 1. stopień zagrożenia pogodowego (SWW 1).
Zakres (możliwe odstępstwa od każdego przedziału):
Upał: 27 stopni
Mróz: -8 – -9 stopni (lub wyższa przy dużej wilgotności)
Deszcz: 12-14 mm/h, lub 30-40 mm przez ponad 12 h
Porywy wiatru: 60-69 km/h
Śnieg: 4 cm/12 h, lub ponad 1 cm/h
Dodatkowo komunikat meteorologiczny jest jedyną formą ostrzegania przed:
Mgłą
Powodzią
Oblodzeniem/Przymrozkami
W okresie od 1. kwietnia do 15. października obowiązują zmienione zakresy ostrzeżeń dla następujących zjawisk:
Śnieg: Możliwe opady deszczu ze śniegiem, lub śniegu
Mróz: Możliwy lokalny spadek temperatury do 0 stopni

1. stopień (SWW 1):
Niewielkie zagrożenie. Istnieje niewielkie zagrożenie z powodu słabej intensywności prognozowanych zjawisk. Mogą one jednak być niebezpieczne, a lokalnie powodować nieznaczne uszkodzenia.
Zakres (możliwe odstępstwa od każdego przedziału):
Upał: 28-31 stopni
Mróz: -10 – -12 stopni
Deszcz: 15-25 mm/h, lub 40-60 mm przez ponad 12 h
Porywy wiatru: 70-90 km/h
Śnieg: 5-10 cm/12 h, lub ponad 2 cm/h
W okresie od 1. kwietnia do 15. października obowiązują zmienione zakresy ostrzeżeń dla następujących zjawisk:
Śnieg: Możliwe opady śniegu z niewielką możliwością akumulacji
Mróz: Prognozowane temperatury na znacznym obszarze w przedziale między 0 a -5 stopni

2. stopień (SWW 2):
Umiarkowane zagrożenie. Prognozowane zjawiska będą miały znaczną siłę, mogą spowodować realne zagrożenie zdrowia, czy życia, oraz straty materialne. Lokalnie możliwe zjawiska o znacznej gwałtowności.
Zakres (możliwe odstępstwa od każdego przedziału):
Upał: 32-35 stopni
Mróz: -13 – -17 stopni
Deszcz: 25-40 mm/h, lub 60-90 mm przez ponad 12 h
Porywy wiatru: 90-109 km/h
Śnieg: 11-20 cm/12 h, lub 3-4 cm/h
W okresie od 1. kwietnia do 15. października obowiązują zmienione zakresy ostrzeżeń dla następujących zjawisk:
Śnieg: Możliwe opady śniegu akumulujące się
Mróz: Prognozowane temperatury na znacznym obszarze w przedziale między -5 a -10 stopni

3. stopień (SWW 3):
Duże zagrożenie. W regionie występują warunki do pojawienia się bardzo niebezpiecznych zjawisk pogodowych, stanowiących poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.
Zakres (możliwe odstępstwa od każdego przedziału):
Upał: 36-38 stopni
Mróz: -18 – -24 stopnie
Deszcz: 41-74 mm/h, lub 90-120 mm przez ponad 12 h
Porywy wiatru: 109-129 km/h
Śnieg: 21-40 cm/12 h, lub 4-5 cm/h
W okresie od 1. kwietnia do 15. października obowiązują zmienione zakresy ostrzeżeń dla następujących zjawisk:
Śnieg: Opady śniegu trwające ponad 3 godziny, nietopniejące na bieżąco
Mróz: Prognozowane temperatury na znacznym obszarze w przedziale między -10 a -20 stopni

Stopień ekstremalny (SWW Extreme):
Ogromne zagrożenie. Przewiduje się wystąpienie zjawisk o katastrofalnej sile, niosące zagrożenie życia i zdrowia wielu osób, a straty mienia będą olbrzymie. Możliwy stan klęski żywiołowej. Stopień wystawiany jedynie w ostateczności.
Zakres (możliwe odstępstwa od każdego przedziału):
Upał: Ponad 37 stopni
Mróz: Mniej niż -26 stopni
Deszcz: Ponad 75 mm/h, lub powyżej 120 mm przez ponad 12 h
Porywy wiatru: Ponad 130 km/h
Śnieg: Ponad 41 cm/12 h, lub więcej niż 5 cm/h
W okresie od 1. kwietnia do 15. października obowiązują zmienione zakresy ostrzeżeń dla następujących zjawisk:
Śnieg: Nie uwzględniono
Mróz: Prognozowane temperatury na znacznym obszarze poniżej -20 stopni