Szczegółowe mapy ostrzeżeń:

Stopień zagrożenia: SWW None – Brak zagrożeń

Typ zjawiska: –

Obowiązuje: –

Opis: Brak zagrożeń


Sześciostopniowa skala ostrzeżeń, oparta o intensywność zjawisk, jest płynna i zależy od czasu trwania zjawiska, oraz od jego szkodliwości w danej połowie roku. Mapy przygotowywane są na kilka godzin przed wystąpieniem danego zjawiska i zdejmowane są kilka godzin po jego osłabnięciu/zaniknięciu.

W okresie od 1. kwietnia do 31. października obowiązuje specjalna skala dla zjawisk zimowych! Szczegóły w zakładce Skala Ostrzeżeń.

Aktualna sytuacja meteorologiczna dostępna w zakładce Pogoda na Żywo.