Sytuacja baryczna w dniu 25.01.2018

Polska dostaje się pod obszar obniżonego ciśnienia, moderowany przez wieloośrodkowy układ niskiego ciśnienia Helene (975 hPa), ulokowany nad północną Skandynawią. Związany z ośrodkiem centralnym, rozległy front chłodny, zaczyna falować, stwarzając warunki do rozwoju nowego, płytkiego niżu nad wschodnią Francją. Z tego powodu front przestanie być jednolity i dostaniemy się pod obszar oddziaływania ciepłego wycinka. Związane z nim nieznacznie cieplejsze powietrze polarnomorskie ciepłe, zatrzyma napływ chłodnej masy polarnomorskiej. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na niemal stacjonarny charakter frontu, jak i relatywnie niską ilość opadów z nim związaną. Z powodu silnej konkurencji ze strony wyżu Christian (1032 hPa), obszar niskiego ciśnienia obejmie jedynie część północną Polski, a w najbliższych dniach nastąpi blokada baryczna. Read More

Sytuacja baryczna w dniu 24.01.2018

Dominacja obszaru niskiego ciśnienia nad Skandynawią, Wyspami Brytyjskimi i Islandią nadal trwa. Za sprawą dwóch, głębokich niżów – dwuośrodkowego Georgia (983 i 990 hPa), oraz Helene (961 hPa), oraz nadal znacznej siły wyżu Christian (1037 hPa), czeka nas huśtawka pogodowa. Związany z ośrodkiem Georgia II, ulokowanym nad centralną Szwecją front okluzji, będzie przechodził nad północną i centralną częścią Bałtyku. Jednocześnie front chłodny, przechodzący w ciepły, łączący układy Georgia II i Helene, będzie przecinał północną Polskę i południowy Bałtyk. Na początek czeka nas ocieplenie, zaraz za nim ochłodzenie, a potem ponowne ocieplenie, po którym w czwartek znowu zacznie się ochładzać. Read More

Sytuacja baryczna w dniu 23.01.2018

Polska pozostaje pod wpływem pogłębiającego się wyżu Christian (1030 hPa), ulokowanego nad Białorusią. Wraz z wyżami znad Portugalii, północnej Afryki i północno-zachodniego Atlantyku, rozbudowuje on obszar wysokiego ciśnienia nad większością Europy. Coraz wyraźniej zaznacza się jednak niż Georgia (982 hPa), wraz z towarzyszącym mu, głębokim, nienazwanym jeszcze niżem (959 hPa), ulokowanym na południowy wschód od Grenlandii. Rozległy system frontów związanych z tymi układami, będzie powoli napierał na Europę zachodnią i centralną, przepychając się z wyżem Christian. Nasuwające się niże zwiększą kontrast ciśnień między wschodnią a północno-zachodnią częścią kontynentu, zwiększając prędkość wiatru.
Read More

Prognoza morska na dzień 22.01. i noc 22/23.01.2018

CZAS OBOWIĄZYWANIA: 22.01.2018 8:00 – 20:00:

PROGNOZA OGÓLNA:
Rano zachmurzenie duże do całkowitego w akwenach zachodnich, w centralnych i wschodnich umiarkowane, lokalnie małe. Możliwe jednak mgły i zamglenia, zwłaszcza w strefach brzegowych. Opady możliwe w pasie od Gotlandii po Zatokę Ryską i u brzegów Estonii. Z biegiem dnia wzrost zachmurzenia od kierunków zachodnich. W Cieśninach Duńskich pojawią się opady. Wieczorem w całym akwenie zachmurzenie duże. Temperatura od -2 w Zatoce Fińskiej, przez -1-0 w akwenach północnym i południowym, po 1 w akwenach centralnym i południowo-zachodnim.

Read More

Sytuacja baryczna w dniu 22.01.2018

Sytuacja w Europie znacznie się skomplikowała. Powstało kilka płytkich układów barycznych, które mocno namieszały w ogólnej sytuacji synoptycznej. Głównym moderatorem aury w Polsce i w większości Europy wschodniej pozostaje wyż Christian (1022 hPa), jednak jego strefa wpływów, mimo stałego pogłębiania się, stopniowo będzie się zmniejszać nad obszarem Polski, na korzyść obszaru obniżonego ciśnienia, rozbudowującego się nad północnym Atlantykiem i częściowo nad Europą północną i zachodnią. Ulokowany tam skomplikowany system frontów atmosferycznych powoduje szybkie i miejscami dynamiczne zmiany aury, głównie nad obszarem Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. Read More

Prognoza morska na dzień 21.01. i noc 21/22.01.2018

CZAS OBOWIĄZYWANIA: 21.01.2018 8:00 – 20:00:

PROGNOZA OGÓLNA:
Zachmurzenie zmienne od umiarkowanego do całkowitego. Lokalnie popada przelotny śnieg – tyczy się to całego Bałyku z wyszczególnieniem jego południowej części. Na Kattegacie, południowym akwenie oraz wzdłuż wybrzeży Szwecji do Gotlandii 1/3°C. W cieśninach duńskich 0°C. Od Zatoki Gdańskiej wzdłuż wschodnich wybrzeży po Wyspy Alandzkie -1/-3°C. Na Zatoce Fińskiej -5°C.

Read More

Sytuacja baryczna w dniu 21.01.2018

Polska znajduje się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z wielo-centrowym niżem, którego centra ulokowane będą nad Morzem Północnym, południowo – zachodnią częścią Niemiec oraz  w okolicach Islandii, gdzie napływa polarnomorska masa powietrza. W najbliższych godzinach nad obszarem Żuław Wiślanych utworzy się słaby ośrodek wysokiego ciśnienia, który zapewni nam słoneczną pogodę w dzień oraz gwieździstą noc. Wyż powoli będzie się przemieszczać na północny-wschód w stronę Kaliningradu. Nadal pozostaniemy w chłodnej masie powietrza polarnomorskiego. 

 

 

 

 

Read More

Prognoza morska na dzień 20.01. i noc 20/21.01.2018

CZAS OBOWIĄZYWANIA: 20.01.2018 8:00 – 20:00:

PROGNOZA OGÓLNA:
Zachmurzenie w akwenach centralnym, północnym i południowo-wschodnim małe do umiarkowanego z możliwymi, lokalnymi zjawiskami konwekcyjnymi. Na południowym zachodzie znacznie więcej chmur z których lokalnie może padać. Zachmurzenie całkowite w zatokach Ryskiej i Fińskiej. Z biegiem dnia będzie maleć na południowym zachodzie. Wzrośnie za to w centrum i na południowym wschodzie. Przelotne opady możliwe w całym akwenie, poza Zatoką Ryską. Temperatura w dzień wyniesie od -3/-1 w zatokach Ryskiej i Fińskiej, przez 0 na krańcach wschodnich, po 2-3 stopnie na pozostałym obszarze.

Read More

Sytuacja baryczna w dniu 20.01.2018

Dynamiczny niż Frederike odsuwa się dalej na wschód, zanikając. Jeszcze w sobotę ma się wypełnić nad Rosją. Nad północnym Atlantykiem widać jednak kolejną zmianę cyrkulacji. Po linii pofalowanych frontów atmosferycznych zbliżają się następne, głębokie niże, gnane silnym prądem strumieniowym. Ogólna sytuacja baryczna jest zbliżona do wczorajszej – nadal dominuje obszar niskiego ciśnienia moderowany przez niże Evi i Frederike, lecz ich miejsce w nadchodzących godzinach przejmą kolejne układy zbliżające się z zachodu. W Europie centralnej najmocniej zaznacza się masa powietrza polarnomorskiego zawierająca znaczne ilości wilgoci. Nadal mogą występować opady konwekcyjne, jednak nie powinny być już tak intensywne jak w piątek. Obecność rozległego niżu nad Morzem Czarnym i Ukrainą spowoduje w kolejnych dniach napływ chłodniejszej masy o cechach kontynentalnych.
Read More